Hoofdstuk 2Ontwikkelingen
in de Delta

Natuurgebied Wolvega-Zuid, aangelegd met ruimte voor waterberging en regenwateropvang, juni 2019