Hoofdstuk 3Waterveiligheid: voortgang en maatregelen

Golfoploopproeven, Waddenzeedijk tussen Oosterbierum en Sexbierum, november 2018